WM
Morsink Accountants & Adviseurs

dienstverlening

Accountantscontrole

Ons team onder leiding van een registeraccountant heeft voldoende ervaring en kwaliteit om de accountantscontrole van onder andere het volgende te verrichten:

 • Vrijwillige controle van de jaarrekening;

 • Subsidieafrekeningen;

 • Beoordeling van financiële verantwoordingen;

 • Overige controle- en assurance diensten


Samenstellen jaarrekening

Heeft u behoefte aan het opstellen van een jaarrekening, maar ontbreekt u de kennis, expertise en tijd om de deponeringsstukken op te maken? Wij ontzorgen u bij het samenstellen van de jaarrekening voor zowel bedrijven, verenigingen, ZZP'ers en stichtingen in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving.


Financiële administratie

Bent u het overzicht kwijt in uw administratie en wilt u ontzorgd worden bij het inrichten en (her)structureren van uw administratieve organisatie? Als geen ander weet ons kantoor dat een goed opgezette en overzichtelijke administratie u helpt bij het aansturen van uw bedrijf en het nemen van belangrijke beslissingen. Wij ontzorgen en begeleiden u bij het structureren en inrichten van uw administratieve organisatie, zodat u op basis van de management informatie de juiste beslissingen kunt nemen voor u en uw bedrijf. Naast het adviseren en begeleiden van uw administratieve organisatie stelen wij graag uw jaarrekening op in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving, zodat u actueel inzicht heeft over uw financiële en fiscale positie van de afgelopen periode. 


Fiscale dienstverlening

U wilt graag ontzorgd worden en bij mij staat de klant voorop. Wij denken kritisch, proactief en onafhankelijk met u mee om tot oplossingen te komen zodat u zich kan richten op uw onderneming.
Onze fiscale dienstverlening omvat het volgende, maar beperkt zich niet tot: 

 • het bepalen van de positie inkomstenbelasting, inclusief het tijdig verrichten van uw aangifte(n);

 • het bepalen van de positie vennootschapsbelasting;

 • Verrichten van de periodieke aangifte omzetbelasting.


Salaris administratie

Morsink Accountants & Adviseurs ontzorgt u graag bij het betrouwbaar en deskundig uitvoeren van de salarisadministratie. Met behulp van onze salarisadministratie software zijn wij in de gelegenheid uw salarisadministratie op een deskundige wijze voor u uit te voeren. 


Pre-audit services

Bent u controleplichtig en heeft u behoefte aan een registeraccountant die ruime ervaring heeft met controlewerkzaamheden? Wij hebben ruime ervaring met het verlenen van pre-audit services. Dit betekent dat wij u ontzorgen in het het controle gereed maken van de financiële administratie voordat uw controlerende accountant begint met zijn werkzaamheden. Wij ontzorgen u bij de voorbereiding en zorgen ervoor dat de door de controlerend accountant opgevraagde documenten tijdig en zorgvuldig van hoge kwaliteit worden aangeleverd. U moet daarbij denken aan het volgende:

 • De afgesloten administratie met een definitieve kolommenbalans;

 • De berekening van de fiscale positie(s);

 • Aansluitende specificaties van de posten van de balans en winst-en-verliesrekening;

 • Uitwerking van de richtlijnen voor de externe verslaggeving voor bepaalde posten van de jaarrekening;

 • De concept jaarrekening;

 • Position papers.